DUCTOR ductor logo

“Excellence in Governance”


Ductor is de latijnse benaming voor diegene die het voortouw neemt en leiderschap toont.

Ductor biedt Raden van Commissarissen, Besturen van Bedrijfspensioenfondsen en Raden van Toezicht richting en ondersteuning voor het optimaal functioneren bij het besturen en toezicht houden.

De Nederlandse Code voor het goed functioneren van de verschillende Raden bepaalt dat zelfevaluatie het middel is om vast te stellen of er inderdaad goed bestuurd wordt en daarvan verantwoording af te leggen. De ervaring leert dat een zelfevaluatie onder externe begeleiding meer resultaat zal opleveren.

Copyright © 2011 -  Ductor.
.:. Ontworpen en gerealiseerd door Websitebron.